انواع اسلینگ

برای اتصال سیم بکسل به قطعات دیگر از انواع اتصالات استفاده میشود ,رایج ترین نوع اتصال ساخت حلقه در دو سر سیم بکسل است که اسلینگ نامیده می شود
1:گیس بافت کردن سیم بکسل که توسط یک شخص با تجربه و ماهر انجام میشود و در انتهای بافت برای جلوگیری از اسیبهای که هنگام بافت به سیم وارد شده از بست فولادی استفاده می شود
2: دو سر پرس کردن سیم بکسل در این روش حلقه گلویی توسط دستگاه پرس به حلقه ایجاد شده پرس میگردد.
3:استفاده از بست u شکل نکته حائز اهمیت در مورد این بست ها نحوه صحیح بسن انهاست ,به این صورت که بخش انتهایی سیم بکسل در گودی بست u قرار میگیرد و برای محکم شدن هر حلقه حداقل 3 بست مورد استفاده قرار میگیرد


انواع اسلینگ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *